Genel Yayın Yönetmeni:

Bora Yener

Yazı İşleri Müdürü:

Enes Çorbacı

Görsel Koordinatör:

Emin Barut

Hukuk Danışmanı:

Can Patlıcan ([email protected])